FirmA

Firma

Submitted by localhost on Mon, 11/16/2015 - 16:26

 

            Persekutuan firma adalah salah satu bentuk persekutuan yang diatur didalam KUHD bersama-sama dengan persekutuan komanditer (CV). Sesuai pasal 1 KUHD maka peraturan mengenai maatschap yang diatur dalam KUH Perdata mulai dari pasal 1618 berlaku juga untuk Fa dan CV.